Open BTT Kenda Torrelles de Foix

Low Cost: del 2 Febrer al 9 Febrer

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 10 Febrer al 31 de Març

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 01 de Abril al 12 de Abril

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

No Federarats 2€ més

Open BTT Kenda El Catllar

Low Cost: del 22 Març al 29 Març

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 30 Març al 30 de Abril

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 01 de Maig al 10 de Maig

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

No Federarats 2€ més

Open BTT Kenda Castelldefels

Low Cost: del 15 Abril al 21 Abril

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 22 Abril al 16 Juny

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 16 Juny al 28 Juny

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

No Federarats 2€ més

Oferta dos Nocturnes (Lles i Catllar) 

Del 15 d'Abril al 13 de Juny

Socis 38€

No Socis 40€

No Federat: 4€ més

Del 15 d'Abril a 31 de Maig

No Socis Federats : 22€

Socis Club Open Natura: 21€

Del 1 de Juny a 13 de Juny

No socis Federats :24€

Socis Club Open Natura :23€

No Federats 2€ més

 

Preus low Cost (del 6 Febrer fins al 28 Febrer)

Preus:Extrem 125km

          32€ Federats

          34€ no Federats

Half Extrem 65km

         20€ Federats

         22€ No federats

Del 1 de Març al 30 de Juny

Preus:Extrem 125km

          37€ Federats

          39€ no Federats

 Half Extrem 65km

         24€ Federats

         26€ No federats        

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre