Anulacions o Modificacions Circuit Open Kenda 2021
Qualsevol anul·lació o modificació d'inscripcións s'ha de fer per correu electrònic a: info@clubbtt-opennatura.com 
Data de sol·licitud de cancelació abans de l'esdeveniment% de devolució
Mes de 30 dies 80%
De 29 a 15 dies 50%
De 14 a 8 dies 25%
Última setmana  0%
ANUL·LACIÓ D'INSCRIPCIÓ O ESDEVENIMENT per causa de PANDÈMIA:
En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre de Generalitat a causa de la pandèmia de la Covid-19, s'aplicaran les següents condicions:
Traspàs de la inscripció a la nova data proposada de la cursa
Traspàs de la inscripció en la pròxima cursa de BTT
Canvi de titular
Devolució de el 85% de l'import de la inscripció, (15% en concepte de despeses generades amb la preparació de la prova). 
* Tots els inscrits accepten la normativa de la prova, el reglament 
Reglamento Open Kenda Marathon Xallenger[...]
Documento Adobe Acrobat [34.9 KB]

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre