Pack Oferta 7 Proves al preu de 6 Low cost (amb mallot de Finisher assegurat)

Socis Open Natura 84€ 

No Socis Open Natura 90€

(No Federats 14€ més)

Open BTT Kenda El Vendrell

Low Cost: del 1 Decembre al 9 de Desembre

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 10 Desembre al 24 de Febrer

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 24 de Febrer al 8 de Març

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

No Federarats 2€ més

Open BTT Kenda Torrelles de Foix

Low Cost: del 2 Febrer al 9 Febrer

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 10 Febrer al 31 de Març

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 01 de Abril al 12 de Abril

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

No Federarats 2€ més

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre