Del 13 de Maig a 14 Juliol
No Socis Federats : 22€
Socis Club Open Natura: 21€

Del 15 Juliol a 24 Juliol
No socis Federats :24€
Socis Club Open Natura :23€

 

Preus

Low cost  22 Juny al 30 de Juny

No socis Open Natura  Federats  15€

Socis Open Natura  Federats        14€

Del 1 Juliol al 8 de Setembre

No Socis Open Natura  Federats  17€

Socis Open Natura Federats      16€

Del 9 de Setembre al 20 Setembre (15:00h)

No socis Open Natura Federats  19€

Socis Open Natura Federats   18€

 

No federats suplement de 2€ d'assegurança

Mateix dia prova 3€ més si queden places

Preus low Cost (del 6 Febrer fins al 15 Octubre)

Preus:Extrem 125km

          32€ Federats

          34€ no Federats

Half Extrem 65km

         20€ Federats

         22€ No federats

Del 1 de Març al 12 Octubre

Preus:Extrem 125km

          37€ Federats

          39€ no Federats

 Half Extrem 65km

         24€ Federats

         26€ No federats        

Preus

Low cost  15 Agost al 31 de Agost

No socis Open Natura  Federats  15€

Socis Open Natura  Federats        14€

Del 1 Setembre al 13 de Octubre

No Socis Open Natura  Federats  17€

Socis Open Natura Federats      16€

Del 14 Octubre al 25 Octubre (15:00h)

No socis Open Natura Federats  19€

Socis Open Natura Federats   18€

No federats suplement de 2€ d'assegurança

Mateix dia prova 3€ més si queden places

Preus:

Del 4 de Juliol al 1 Setembre:  35€

Del 12 de Setembre al 29 Octubre 38€

No Federats 2€ més

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre