Preus Castellgalì

Low cost  3 Setembre al 13 de Setembre

No socis Open Natura  Federats  15€

Socis Open Natura  Federats        14€

Del 14 Setembre al 11 de Octubre

No Socis Open Natura  Federats  17€

Socis Open Natura Federats      16€

Del 11 Octubre al 23 Octubre (15:00h)

No socis Open Natura Federats  19€

Socis Open Natura Federats   18€

No federats suplement de 2€ d'assegurança

Mateix dia prova 3€ més si queden places

Preus Olesa de Montserrat

Low Cost: del 12 Setembre al 28 Setembre

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 29 Setembre al 2 de novembre

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 3 Novembre al 13 Novembre (15h)

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

No federats suplement de 2€ d'assegurança

Mateix dia prova 3€ més si queden places

Preus Sant Vicenç dels Horts

Low Cost: del 03 Octubre al 15 Octubre

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 15 Octubre al 16 de novembre

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 16 Novembre al 27 Novembre (15h)

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

No federats suplement de 2€ d'assegurança

Mateix dia prova 3€ més si queden places

Preus:

Del 30 de Juny al 22  Octubre:  35€

Del 22 de Octubre al 15 Novembre 38€

No Federats 2€ més

Sols s'accepten inscripcions pagades,no existeix pre-inscripció.

Les inscripcions es consideran definitives,pel cas de no poder participar no es realitzarà cap devolució.

Sols s'acceptaran canvis de persona fins cinc dies abans de la prova

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre