Inscripcions Exhaurides.                           No es faran inscripcions el diumenge.               Moltes gracies a tots

Preu especial dia 10 Desembre:

Socis 13€            socis no federat 15€

No socis 14€     No socis no federats 16€

 

Preu Inscripció Anticipada a partir dia 11 Desembre fins 18 Febrer

 

 No Socis                                             Socis Club Open Natura

Federats         16€                              Federats      15€

No Federats   18€                               No Federats 17€

 

Del 18 de Febrer al 2 de Març

No socis                                               Socis open Club Open Natura

Federats 18€                                       Federats 17€

No federats 20€                                 No Federats 19€

 

Mateix dia Prova 3€ més

 

El Preu inclou:

Avituallaments liquids i solids: 1 Curt,2 al Mitg i 3 al Llarg

Botifarrada i Beguda al finalitzar

Obsequi

Control de temps

Vehicles d'assistència

Serveis Mèdics

Servei de dutxes

 

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre