Inscripciones agotadas

No se realizaran inscripciones el mismo dia

Muchas gracias a todos

Important: Sols s'accepten inscripcions amb llicencia Federativa UCI de Competicio

El Preu inclou:

Avituallaments liquids i solids: 1 Curt,2 al Mitg i 3 al Llarg

Botifarrada i Beguda al finalitzar

Obsequi

Control de temps

Vehicles d'assistència

Serveis Mèdics

Servei de dutxes

Servei de Guarda Roba

Anulacions o Modificacions
Qualsevol anul·lació o modificació d'inscripcións s'ha de fer per correu electrònic a: info@clubbtt-opennatura.com 
Data de sol·licitud de cancelació abans de l'esdeveniment% de devolució
Menys de 30 dies 80%
De 29 a 15 dies 50%
De 14 a 8 dies 25%
Última setmana  0%
ANUL·LACIÓ D'INSCRIPCIÓ O ESDEVENIMENT per causa de PANDÈMIA:
En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre de Generalitat a causa de la pandèmia de la Covid-19, s'aplicaran les següents condicions:
Traspàs de la inscripció a la nova data proposada de la cursa
Traspàs de la inscripció en la pròxima cursa de BTT
Canvi de titular
Devolució de el 85% de l'import de la inscripció, (15% en concepte de despeses generades amb la preparació de la prova). 
* Tots els inscrits accepten la normativa de la prova, el reglament 

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre