Lloc de sortida: Plç Ajuntament

Recollida dorsals: de 7,00h-8,30h

Inscripcions : de 7,00h-8,30h Sortida : De 7,30h a 8,45h Sortida Circuit Llarg de:7,30-8h

Sortida Circuit Mig de 7,30-8,45h

Sortida Circuit Curt de 8h-8,45h